Kedves sejt- ill. fejlődésbiológus / őssejt biológus Kolléga! 

 

Ezt a honlapot 

- szakmai és szakmapolitikai dolgainkról való közös gondolkodást elősegítendő

- szakmai közösségünk igényeinek, elvárásainak, érdeklődésének felmérésére 

- a közülünk sokak érdeklődésére számot tartó hírek, információk megosztására

- potenciális kollaborációs lehetőségek körvonalazódása érdekében

  hoztuk létre.

 

Javasoljuk minden hozzászólónak, hogy a tegeződő formát használja a honlapon keresztüli kommunikációban – mi is így teszünk.

Most három kérdésben szeretnénk kérni az állásfoglalásodat:

1. Kérjük, regisztrálj a honlapon, ha úgy gondolod, hogy részt veszel ennek a szakmai közösségnek az építésében!

2. Kérjük, hogy a honlappal kapcsolatos javaslataidat, észrevételeidet oszd meg velünk (Navigálás a fórumtémához)!

3. Mi a véleményed egy Sejt- és Fejlődésbiológiai Egyesület vagy Szakosztály esetleges létrehozásának kérdéséről (Navigálás a fórumtémához)?

 

Előzmények, háttér: 

Korábban a sejt- és fejlődésbiológusok a MTESZ Biológiai Társaságának Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztálya keretében szerveződtek. Évente rendeztünk Sejt- és Fejlődésbiológiai Napokat és a szakosztály elnöke mindíg az a kolléga lett egy évre, aki az aktuális konferenciát szervezte. A szervezés lényegében egyéni vállalás volt és egyfajta megegyezés alapján működött. A feladat körbejárt a debreceni, szegedi, pécsi és budapesti résztvevők között. Használtuk ugyan a Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztály nevet, de emlékeink szerint ennek sem adminisztratív, sem operatív értelemben nem volt jelentősége. A konferenciák szervezése valójában egyéni kezdeményezések nyomán, önként vállalt feladatok alapján működött. Az utóbbi években előbb a genetikusokkal, később a biokémikusokkal is közösen rendeztük meg az összejöveteleinket. Ezek jó kezdeményezéseknek bizonyultak, de az, hogy a sejtbiológusok mögött nem áll egy olyan, működésképes szervezet, mint az MBKE és a MAGE, folyamatosan gondot okozott és okoz. (Pl. nincs választott vezetőség, folyton fenntartásokkal kell nyilatkozni mások nevében, nem tudjuk a bevételeket, pénzeket kezelni, stb.) Ugyanennek a problémának egy másik vetülete, hogy az MTA VIII. osztály bizottságainak fúziója nyomán létrehozott Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottságon belül a sejt- és fejlődésbiológusok mögött nincs egy olyan szerveződés, egyesület, mint a Biokémiai Egyesület ill. a MAGE, s ez az alacsonyabb fokú szervezettség potenciális hátrányt jelent a képviselt területen dolgozó közösségnek - ill. az említett szervezetek által nyújtott potenciális és valós előnyök hiányát, ami hosszú távon éreztetheti hatását. Egy, a hazai sejt- és fejlődésbiológusokat egyesítő szerveződés - pl. honlap révén és hazai és nemzetközi konferenciák szervezésével - fórumot jelenthetne a fúzió óta kissé talán elárvult tudományos közösség számára. Egy további szempont: az őssejtkutatók egyre jelentősebb szerepe a biológiai kutatásokban egy ilyen régi-új szerveződés létrehozásának lényeges felhajtóereje lehet. Mindezekért merült fel bennünk, hogy létre kellene hívnunk egy szervezetet, amely koordinálni tudná a sejt- és fejlődésbiológusok közös tevékenységeit (pl. a közös konferenciákon való részvételt, a közbeeső években tematikus konferenciák szervezését, a honlap működtetését, a fiatalabb kollégák támogatását, a doktori képzések összehangolását, módszertani képzések kölcsönös megnyitását, álláskeresést, nemzetközi sejtbiológiai szervezetekkel való kapcsolattartást, stb.). 

 

A potenciális szervezetnek három lehetséges formája merült fel az elmúlt időszakban kezdeményezett beszélgetésekben. 

1. életet lehelünk a Magyar Biológiai Társaság Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztályába 

2. alapítunk egy polgári egyesületet pl. „Sejt- és Fejlődésbiológiai Egyesület” néven 

3. az MBKE vagy MAGE keretében létrehozunk egy „Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztályt” 

 

A szerveződési forma kiválasztásánál szempont, hogy egy nemzetközi sejt- és fejlődésbiológiai szerveződés (sajnálatosan) hiányzik egy esetleg létrehívott hazai egyesület/szakosztály mögül – ami valamennyire relativizálja is törekvésünk fontosságát, szerepét. Az MBKE mögött álló FEBS révén a biokémikusoknak bizonyos előnyök járnak, mely önmagában elegendő ok az MBKE létrehívására és fenntartására. Egy másik (nehezítő) körülmény az adminisztratív velejárók költség és gond/munkaerő vonzata. A MBKE-n belül már működik több szakosztály, teljeskörű autonómiával, ugyanakkor az adminisztratív terhektől megkímélve a tagjait. Fogadókészség lenne mindkét egyesület részéről  - az MBKE-től kapott előzetes visszajelzés ill. a MAGE erről hozott közgyűlési határozata szerint. A Magyar Biológiai Társaság Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztályaként megmenekülnénk az adminisztratív és anyagi problémáktól, de lényegében testidegen szakmai közegben, ahhoz csak formailag tartozva.

 

Közvetlen előzmények:

Minderről  a legutóbbi, egri élettudományi kongresszuson egy  beszélgetést szerveztünk, melyen Gócza Elen, Dinnyés András, Szabad János, Erdélyi Miklós, Virág László, Homolya László, Szatmári István és a szervezők, Sass Miklós és Szabó Gábor voltak jelen. Egyetértettünk abban, hogy érdekeinknek legjobban egy önálló szerveződési forma felelne meg, ugyanakkor kérdéses, hogy ennek létrehozása által igényelt munkaidő és anyagi ráfordítás arányos-e a várható eredménnyel, és kétséges, hogy ezt a rendelkezésünkre álló forrásokra (kétévente rendezett élettudományi konferencia sejt- és fejlődésbiológusokra eső eredménye, pozitív mérleg esetén) alapozva megengedhetjük-e magunknak. A Biokémiai Egyesülethez való csatlakozás pusztán reprodukálná az akadémiai “megabizottságban” fennálló helyzetet - ami a sejt- és fejlődésbiológusok relatív "súlytalanságának" érzetében foglalható össze. A véleményedet szeretnénk kérni arról, hogy értelmes, hasznos gondolatnak tartod-e a sejt- és fejlődésbiológusok tevékenységét összefogó szervezet létrehozását? Ha igen, a három potenciális lehetőség közül melyiket tartod a legjobbnak? Kérjük, válaszodat a Fórum rovatban fogalmazd meg. A válaszokat összesítjük és a honlapon közzétesszük.

 

Üdvözlettel:

Sass Miklós és Szabó Gábor

 

Honlap:

tartalmi szerkesztő:  Szabó Gábor (DE)

technikai szerkesztő: Szalóki Gábor (DE).

Debrecen, 2016. 02. 23.