Kedves sejt- ill. fejlődésbiológus / őssejt biológus Kolléga! 

 

Ezt a honlapot 

- szakmai és szakmapolitikai dolgainkról való közös gondolkodást elősegítendő

- szakmai közösségünk igényeinek, elvárásainak, érdeklődésének felmérésére 

- a közülünk sokak érdeklődésére számot tartó hírek, információk megosztására

- potenciális kollaborációs lehetőségek körvonalazódása érdekében

  hoztuk létre.

 

Javasoljuk minden hozzászólónak, hogy a tegeződő formát használja a honlapon keresztüli kommunikációban – mi is így teszünk.

Lezajlott a MAGE Sejt- és Fejlődésbiológiai Tagozata első ülése az egri kongresszuson,
Drs.
L. Kiss Anna
Gócza Elen
Zsiros Viktória
Hevesi Zsófia
Uher Ferenc
Keller Anikó
Barad Csaba
Dóra Dávid
Bajusz Izabela J
ankovics Ferenc
Vilmos Péter
Edélyi Miklós
Deák Péter
Lipinszki Zoltán
Szatmári István
Dinnyés András
Homolya László
Pirity Melinda
Sinka Rita
Laurinyecz Barbara
Katz Sándor
H. Minkó Krisztina
Szabó Gábor
(23 kolléga) részvételével.

A következőkben állapodtunk meg (az implicit jellegűeket is konkretizálva):

  • Ebben az évben, október közepén, egynapos "SFB műhelyek" szimpoziumot szervezünk Debrecenben, a MAGE Genetikai műhelyek rendezvényeihez hasonló módon, elsősorban fiataloknak biztosítva megnyilvánulási lehetőséget, másrészt témavezetők felkérésével a későbbiekben kiválasztandó témakörben áttekintő előadásokat szervezve. Szervezők: Szabó Gábor, Sass Miklós, Gócza Elen. A Tagozat ügyeinek intézését az elkövetkező két évben ez a trió vállalja fel, majd a következő Mol. Élettudományi kongresszustól a következő két évre az a három sejtbiológus, fejlődésbiológus ill. őssejt biológus kolléga, akik az aktuális Műhelyeket fogják szervezni. Erről tehát a legközelebbi Molekuláris Élettudományi Kongresszuson tartandó tagozati ülésen döntünk. Függően a soron következő SFB Műhelyek találkozónk  (Debrecen, október) látogatottságától, minden második évben (a Mol. Élettudományi kongresszusok közötti periódusban), vagy évente rendezzük ezeket, szerény, önköltséges keretek között. 
  • Az ourcells honlapot próbáljuk kommunikációnk aktívabb terepévé tenni a tartalmak Facebook elérhetőségének-kezelhetőségének biztosításával. Kérek - az ülésen jelenlévők nevében is - mindenkit, aki a tagozat működtetésében szívesen venne részt, hogy járuljon hozzá a honlap felfuttatásához. Ehhez valószínűleg aktív (olvasó, reagáló, tartalom feltöltő) látogatóinak egy kritikus tömege szükséges. A honlap fenntartása éves költségeit a MAGE - valóban nagyvonalúan! - biztosítja számunkra.
  • Erdélyi Miklós, MAGE elnök arról is tájékoztatta az ülésen résztvevőket, hogy a MAGE a Tagozat számára biztosítja a kongresszusi bevételekből a MAGE számláján gyűjtött, ránk eső részt, ami a most lezajlott egri kongresszus egyenlege függvényében 500e és 1M Ft között lesz. A kerete a MAGE kezeli, tartja számon. Erről a mindenkori triumvirátus – nevezzük elnökségnek – kezdeményezhet költéseket, a MAGE elnök ellenjegyzésével. 
  • A MAGE ill. annak SFB tagozata egymáshoz tartozó, mégis független halmazok (nem próbálnám meg egy Venn diagramon ábrázolni), ha erősödünk a tagozaton belül, erősítjük a tagozatot felvállaló MAGE-t is, és fordítva.  A szeptember elején rendezett Genetikai műhelyek és az októberi SFB műhelyek potenciális közönsége így átfed – sokunk mindkettőn részt szándékszik venni.  

 

 

Szabó Gábor
Debreceni Egyetem

      

Sass Miklós
ELTE, Budapest

      

Gócza Elen 
MBK, Gödöllő

 

 

Honlap:

tartalmi szerkesztő:  Szabó Gábor (DE)

technikai szerkesztő: Szalóki Gábor (DE).

Debrecen, 2017. 04. 19. 

 

Kedves sejt- ill. fejlődésbiológus / őssejt biológus Kolléga! 

 

Ezt a honlapot 

- szakmai és szakmapolitikai dolgainkról való közös gondolkodást elősegítendő

- szakmai közösségünk igényeinek, elvárásainak, érdeklődésének felmérésére 

- a közülünk sokak érdeklődésére számot tartó hírek, információk megosztására

- potenciális kollaborációs lehetőségek körvonalazódása érdekében

  hoztuk létre.

 

Javasoljuk minden hozzászólónak, hogy a tegeződő formát használja a honlapon keresztüli kommunikációban – mi is így teszünk.

Most három kérdésben szeretnénk kérni az állásfoglalásodat:

1. Kérjük, regisztrálj a honlapon, ha úgy gondolod, hogy részt veszel ennek a szakmai közösségnek az építésében!

2. Kérjük, hogy a honlappal kapcsolatos javaslataidat, észrevételeidet oszd meg velünk (Navigálás a fórumtémához)!

3. Mi a véleményed egy Sejt- és Fejlődésbiológiai Egyesület vagy Szakosztály esetleges létrehozásának kérdéséről (Navigálás a fórumtémához)?

 

Előzmények, háttér: 

Korábban a sejt- és fejlődésbiológusok a MTESZ Biológiai Társaságának Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztálya keretében szerveződtek. Évente rendeztünk Sejt- és Fejlődésbiológiai Napokat és a szakosztály elnöke mindíg az a kolléga lett egy évre, aki az aktuális konferenciát szervezte. A szervezés lényegében egyéni vállalás volt és egyfajta megegyezés alapján működött. A feladat körbejárt a debreceni, szegedi, pécsi és budapesti résztvevők között. Használtuk ugyan a Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztály nevet, de emlékeink szerint ennek sem adminisztratív, sem operatív értelemben nem volt jelentősége. A konferenciák szervezése valójában egyéni kezdeményezések nyomán, önként vállalt feladatok alapján működött. Az utóbbi években előbb a genetikusokkal, később a biokémikusokkal is közösen rendeztük meg az összejöveteleinket. Ezek jó kezdeményezéseknek bizonyultak, de az, hogy a sejtbiológusok mögött nem áll egy olyan, működésképes szervezet, mint az MBKE és a MAGE, folyamatosan gondot okozott és okoz. (Pl. nincs választott vezetőség, folyton fenntartásokkal kell nyilatkozni mások nevében, nem tudjuk a bevételeket, pénzeket kezelni, stb.) Ugyanennek a problémának egy másik vetülete, hogy az MTA VIII. osztály bizottságainak fúziója nyomán létrehozott Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottságon belül a sejt- és fejlődésbiológusok mögött nincs egy olyan szerveződés, egyesület, mint a Biokémiai Egyesület ill. a MAGE, s ez az alacsonyabb fokú szervezettség potenciális hátrányt jelent a képviselt területen dolgozó közösségnek - ill. az említett szervezetek által nyújtott potenciális és valós előnyök hiányát, ami hosszú távon éreztetheti hatását. Egy, a hazai sejt- és fejlődésbiológusokat egyesítő szerveződés - pl. honlap révén és hazai és nemzetközi konferenciák szervezésével - fórumot jelenthetne a fúzió óta kissé talán elárvult tudományos közösség számára. Egy további szempont: az őssejtkutatók egyre jelentősebb szerepe a biológiai kutatásokban egy ilyen régi-új szerveződés létrehozásának lényeges felhajtóereje lehet. Mindezekért merült fel bennünk, hogy létre kellene hívnunk egy szervezetet, amely koordinálni tudná a sejt- és fejlődésbiológusok közös tevékenységeit (pl. a közös konferenciákon való részvételt, a közbeeső években tematikus konferenciák szervezését, a honlap működtetését, a fiatalabb kollégák támogatását, a doktori képzések összehangolását, módszertani képzések kölcsönös megnyitását, álláskeresést, nemzetközi sejtbiológiai szervezetekkel való kapcsolattartást, stb.). 

 

A potenciális szervezetnek három lehetséges formája merült fel az elmúlt időszakban kezdeményezett beszélgetésekben. 

1. életet lehelünk a Magyar Biológiai Társaság Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztályába 

2. alapítunk egy polgári egyesületet pl. „Sejt- és Fejlődésbiológiai Egyesület” néven 

3. az MBKE vagy MAGE keretében létrehozunk egy „Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztályt” 

 

A szerveződési forma kiválasztásánál szempont, hogy egy nemzetközi sejt- és fejlődésbiológiai szerveződés (sajnálatosan) hiányzik egy esetleg létrehívott hazai egyesület/szakosztály mögül – ami valamennyire relativizálja is törekvésünk fontosságát, szerepét. Az MBKE mögött álló FEBS révén a biokémikusoknak bizonyos előnyök járnak, mely önmagában elegendő ok az MBKE létrehívására és fenntartására. Egy másik (nehezítő) körülmény az adminisztratív velejárók költség és gond/munkaerő vonzata. A MBKE-n belül már működik több szakosztály, teljeskörű autonómiával, ugyanakkor az adminisztratív terhektől megkímélve a tagjait. Fogadókészség lenne mindkét egyesület részéről  - az MBKE-től kapott előzetes visszajelzés ill. a MAGE erről hozott közgyűlési határozata szerint. A Magyar Biológiai Társaság Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztályaként megmenekülnénk az adminisztratív és anyagi problémáktól, de lényegében testidegen szakmai közegben, ahhoz csak formailag tartozva.

 

Közvetlen előzmények:

Minderről  a legutóbbi, egri élettudományi kongresszuson egy  beszélgetést szerveztünk, melyen Gócza Elen, Dinnyés András, Szabad János, Erdélyi Miklós, Virág László, Homolya László, Szatmári István és a szervezők, Sass Miklós és Szabó Gábor voltak jelen. Egyetértettünk abban, hogy érdekeinknek legjobban egy önálló szerveződési forma felelne meg, ugyanakkor kérdéses, hogy ennek létrehozása által igényelt munkaidő és anyagi ráfordítás arányos-e a várható eredménnyel, és kétséges, hogy ezt a rendelkezésünkre álló forrásokra (kétévente rendezett élettudományi konferencia sejt- és fejlődésbiológusokra eső eredménye, pozitív mérleg esetén) alapozva megengedhetjük-e magunknak. A Biokémiai Egyesülethez való csatlakozás pusztán reprodukálná az akadémiai “megabizottságban” fennálló helyzetet - ami a sejt- és fejlődésbiológusok relatív "súlytalanságának" érzetében foglalható össze. A véleményedet szeretnénk kérni arról, hogy értelmes, hasznos gondolatnak tartod-e a sejt- és fejlődésbiológusok tevékenységét összefogó szervezet létrehozását? Ha igen, a három potenciális lehetőség közül melyiket tartod a legjobbnak? Kérjük, válaszodat a Fórum rovatban fogalmazd meg. A válaszokat összesítjük és a honlapon közzétesszük.

 

Üdvözlettel:

Sass Miklós és Szabó Gábor

 

Honlap:

tartalmi szerkesztő:  Szabó Gábor (DE)

technikai szerkesztő: Szalóki Gábor (DE).

Debrecen, 2016. 02. 23.