Kedves sejt- ill. fejlődésbiológus / őssejt biológus Kolléga! 

 

Ezt a honlapot 

- szakmai és szakmapolitikai dolgainkról való közös gondolkodást elősegítendő

- szakmai közösségünk igényeinek, elvárásainak, érdeklődésének felmérésére 

- a közülünk sokak érdeklődésére számot tartó hírek, információk megosztására

- potenciális kollaborációs lehetőségek körvonalazódása érdekében

  hoztuk létre.

 

Javasoljuk minden hozzászólónak, hogy a tegeződő formát használja a honlapon keresztüli kommunikációban – mi is így teszünk.

Lezajlott a MAGE Sejt- és Fejlődésbiológiai Tagozata első ülése az egri kongresszuson,
Drs.
L. Kiss Anna
Gócza Elen
Zsiros Viktória
Hevesi Zsófia
Uher Ferenc
Keller Anikó
Barad Csaba
Dóra Dávid
Bajusz Izabela J
ankovics Ferenc
Vilmos Péter
Edélyi Miklós
Deák Péter
Lipinszki Zoltán
Szatmári István
Dinnyés András
Homolya László
Pirity Melinda
Sinka Rita
Laurinyecz Barbara
Katz Sándor
H. Minkó Krisztina
Szabó Gábor
(23 kolléga) részvételével.

A következőkben állapodtunk meg (az implicit jellegűeket is konkretizálva):

  • Ebben az évben, október közepén, egynapos "SFB műhelyek" szimpoziumot szervezünk Debrecenben, a MAGE Genetikai műhelyek rendezvényeihez hasonló módon, elsősorban fiataloknak biztosítva megnyilvánulási lehetőséget, másrészt témavezetők felkérésével a későbbiekben kiválasztandó témakörben áttekintő előadásokat szervezve. Szervezők: Szabó Gábor, Sass Miklós, Gócza Elen. A Tagozat ügyeinek intézését az elkövetkező két évben ez a trió vállalja fel, majd a következő Mol. Élettudományi kongresszustól a következő két évre az a három sejtbiológus, fejlődésbiológus ill. őssejt biológus kolléga, akik az aktuális Műhelyeket fogják szervezni. Erről tehát a legközelebbi Molekuláris Élettudományi Kongresszuson tartandó tagozati ülésen döntünk. Függően a soron következő SFB Műhelyek találkozónk  (Debrecen, október) látogatottságától, minden második évben (a Mol. Élettudományi kongresszusok közötti periódusban), vagy évente rendezzük ezeket, szerény, önköltséges keretek között. 
  • Az ourcells honlapot próbáljuk kommunikációnk aktívabb terepévé tenni a tartalmak Facebook elérhetőségének-kezelhetőségének biztosításával. Kérek - az ülésen jelenlévők nevében is - mindenkit, aki a tagozat működtetésében szívesen venne részt, hogy járuljon hozzá a honlap felfuttatásához. Ehhez valószínűleg aktív (olvasó, reagáló, tartalom feltöltő) látogatóinak egy kritikus tömege szükséges. A honlap fenntartása éves költségeit a MAGE - valóban nagyvonalúan! - biztosítja számunkra.
  • Erdélyi Miklós, MAGE elnök arról is tájékoztatta az ülésen résztvevőket, hogy a MAGE a Tagozat számára biztosítja a kongresszusi bevételekből a MAGE számláján gyűjtött, ránk eső részt, ami a most lezajlott egri kongresszus egyenlege függvényében 500e és 1M Ft között lesz. A kerete a MAGE kezeli, tartja számon. Erről a mindenkori triumvirátus – nevezzük elnökségnek – kezdeményezhet költéseket, a MAGE elnök ellenjegyzésével. 
  • A MAGE ill. annak SFB tagozata egymáshoz tartozó, mégis független halmazok (nem próbálnám meg egy Venn diagramon ábrázolni), ha erősödünk a tagozaton belül, erősítjük a tagozatot felvállaló MAGE-t is, és fordítva.  A szeptember elején rendezett Genetikai műhelyek és az októberi SFB műhelyek potenciális közönsége így átfed – sokunk mindkettőn részt szándékszik venni.  

 

 

Szabó Gábor
Debreceni Egyetem

      

Sass Miklós
ELTE, Budapest

      

Gócza Elen 
MBK, Gödöllő

 

 

Honlap:

tartalmi szerkesztő:  Szabó Gábor (DE)

technikai szerkesztő: Szalóki Gábor (DE).

Debrecen, 2017. 04. 19.